Screenshot%202020-02-13%20at%2017.18_edi

Ewolucje VM

Visual merchandising to najtańszy środek marketingowy do zwiększenia obrotów w sklepie. Czasem nie potrzebna jest żadna inwestycja, by sprawić żeby produkty prezentowały się 100% lepiej. I sprzedawały się same. 

Nie istnieje żaden sklep stacjonarny, który nie potrzebuje działań VM. Najzwyklejsze stragany z warzywami sprzedają skuteczniej, jeśli warzywa wyglądają i owoce są zaprezentowane w zorganizowany sposób. 

6 lat doświadczenia w szkoleniach z aranżacji sklepów oraz praca na stanowisku kierowniczki butiku pozwoliły mi na stworzenie koncepcji Shop Evolutions. Bazują one na potrzebie wprowadzenia zmian nie tylko w ekspozycji sklepu, która może być skutecznie zoptymalizowana już w jeden dzień. Sklepowe ewolucje opierają się na ingerencji w nawyki personelu, organizację pracy, opracowanie strategii VM skrojonej na potrzeby konkretnego punktu sprzedaży.

Ewolucje są długofalowe i kilkuetapowe. Ich kluczowym punktem jest edukacja personelu tak, by był w stanie samodzielnie dbać o ekspozycję w przyszłości. Uczymy się visual merchandisingu na żywym organizmie sklepu. Wspólnie ulepszamy ekspozycję i optymalizujemy pod kątem klienta. 

Proces Shop Evolutions jest podzielony na dwa etapy:

- Dwudniowa metamorfoza sklepu:

1. Wprowadzenie teoretyczne

2. Określenie profilu potencjalnego klienta

3. Audyt sklepu

4. Opracowanie strategii VM

5. Wdrożenie zmian przy pomocy technik VM

- Konsultacja online po 1,5 miesiąca

1. Zdjęcia przed i po

2. Konsultacja wdrożonych zmian

3. Określenie potrzeb w ekspozycji do wdrożenia

4. Kolejna konsultacja

Po takim cyklu Klient otrzymuje pełny raport zawierający:

- wyniki audytu sklepu

- strategię VM

- kalendarz wprowadzania zmian VM

- analizę nawyków VM

- zdjęcia przed i po

- narzędzia do mierzenia skuteczności działań VM

Dlaczego ten plan działa?

 

Ponieważ jest:

- Realistyczny. Mierzymy wysoko, ale wszystkie plany są twardo osadzone w rzeczywistości sklepu.

- Ma określone ramy czasowe. Agencja Changes i Właścicielka lub Właściciel sklepu umawiają się na konkretny odcinek czasu, w którym zostaną zrealizowane zmiany.

- Mierzalny. Dostarczamy narzędzi do zmierzenia skuteczności wprowadzanych zmian i strategii. Dzięki temu wiemy co działa, a co trzeba poprawić.

- Trwały. Kluczowym aspektem planu Shop Evolutions jest edukacja. Personel zdobywa umiejętność myślenia jak VM, dzięki czemu uczy się pracować samodzielnie.

- Szyty na miarę. Każdy sklep jest inny, więc każda Ewolucja jest dedykowana do konkretnego punktu sprzedaży i DNA marki.

Abstract Shape 6
Abstract Shape 4
Abstract Shape 3
Blue Dots